Đo Lường Chuyển Đổi Quảng Cáo Google Adwords

Quảng cáo google adwords có hình thức gọi là chuyển đổi. Chuyển đổi có thể là mua hàng, cũng có thể là cuộc gọi từ điện thoại di động, khách truy cập gửi thông tin liên hệ  để có bảng báo giá sản phẩm về công ty của bạn. Hoặc có thể là yêu cầu để biết thêm thông tin hoặc xem trang mô tả nổi bật sản phẩm mới của bạn.

Chuyển đổi trong quảng cáo adwords xảy ra khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn và thực hiện hành động mà bạn công nhận là có giá trị trên website của mình, ví dụ như gọi điện thoại đến cửa hàng bạn hoặc mua hàng trên website . Khi bạn sử dụng quảng cáo google adwords để tăng chuyển đổi hoặc doanh số bán hàng, hãy sử dụng công cụ miễn phí được gọi là theo dõi chuyển đổi. Bằng cách đó, bạn có thể theo dõi thống kê quan trọng như giá mỗi chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch quảng cáo của mình thành công như thế nào.

Số lượng chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi trong quảng cáo từ khóa google: Bạn có thể chỉ định giá trị tiền tệ cho chuyển đổi khi thiết lập theo dõi để có thông tin doanh thu chi tiết trong báo cáo.

Tỷ lệ chuyển đổi: Giúp cho bạn theo dõi số lượng nhấp chuột dẫn đến các hành động có giá trị như bán hàng hoặc đăng ký.  Tỷ lệ chuyển đổi được điều chỉnh để chỉ phản ánh số nhấp chuột lên quảng cáo mà chúng tôi có thể theo dõi chuyển đổi.

Dữ liệu chuyển đổi quảng cáo từ khóa:Cho bạn biết được điều gì xảy ra sau khi một khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn , họ có mua sản phẩm hoặc đăng ký bản tin của bạn khôngg,bạn cũng sẽ biết từ khóa nào tốt nhất  khách hàng thực hiện những hành động đó. Khi đó, bạn có thể cải thiện danh sách từ khóa của mình và đầu tư  hiệu quả hơn vào những từ khóa tốt nhất.

URL đích: Bạn có thể thấy những URL đích nào đang dẫn đến nhiều chuyển đổi nhất trên tab Thứ nguyên của tài khoản. Chỉ cần nhấp vào nút Xem, sau đó chọn “URL đích” từ menu thả xuống và đảm bảo bạn đã thêm các cột chuyển đổi vào bảng dữ liệu của mình.