Đưa quảng cáo của bạn lên phía trên kết quả tìm kiếm của Google

Khi khách hàng tìm kiếm trên Google, quảng cáo có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh trang hoặc ở cuối trang. Chỉ những quảng cáo có xếp hạng cao nhất mới đủ điều kiện hiển thị ở đầu trang. Vị trí quảng cáo Google của bạn trên trang được xác định bởi giá thầu, các thành phần của Điểm chất lượng (tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích) và tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo khác. Chúng tôi sẽ cho bạn biết quảng cáo hàng đầu trông như thế nào và cách chúng tôi chọn chúng, đồng thời cung cấp cho bạn một số mẹo để cải thiện vị trí quảng cáo của bạn.

Các quảng cáo hàng đầu trông như thế nào

Quảng cáo ở đầu trang có thể hơi khác so với quảng cáo ở các vị trí khác trên một trang kết quả tìm kiếm. Quảng cáo hàng đầu rộng hơn và trên một số thiết bị, có thể kết hợp nhiều dòng văn bản quảng cáo thành một dòng duy nhất. Trong một số trường hợp, nếu chúng tôi đã xác định rằng dòng mô tả đầu tiên của bạn rõ ràng là cụm từ hoặc câu hoàn chỉnh, chúng tôi có thể thêm phần mô tả vào dòng tiêu đề của bạn, tạo dòng tiêu đề dài hơn, dễ được nhận thấy hơn.

Khi có đủ chỗ, chúng tôi cũng có thể thêm tên miền của trang web vào dòng tiêu đề của quảng cáo của bạn. Tên miền sẽ được tách riêng với dòng tiêu đề của bạn bằng dấu phân tách trực quan nhằm giúp người dùng dễ dàng xem, chẳng hạn như dấu sổ thẳng (“|”), gạch nối hoặc dấu phân tách khác.

Quảng cáo hàng đầu cũng thường bao gồm tiện ích mở rộng quảng cáo , chẳng hạn như liên kết trang web, tiện ích mở rộng vị trí hoặc tiện ích mở rộng cuộc gọi.

Cách AdWords chọn quảng cáo hàng đầu

Vị trí của quảng cáo trên trang dựa trên Xếp hạng quảng cáo của bạn (kết hợp của giá thầu, chất lượng quảng cáo và trang đích, cũng như tác động dự kiến của tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo khác). Để đủ điều kiện cho vị trí hàng đầu, Xếp hạng quảng cáo của bạn cần phải đáp ứng ngưỡng tối thiểu. Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm thường lớn hơn Xếp hạng quảng cáo tối thiểu để xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm. Kết quả là giá mỗi nhấp chuột (CPC) khi bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm có thể cao hơn CPC nếu bạn xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm, ngay cả khi không có nhà quảng cáo nào khác ngay bên dưới bạn. Mặc dù bạn có thể trả nhiều hơn cho mỗi nhấp chuột, quảng cáo hàng đầu thường có tỷ lệ nhấp cao hơn và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tiện ích mở rộng quảng cáo nhất định (như liên kết trang web) và các tính năng khác chỉ có sẵn trong các vị trí quảng cáo hàng đầu. Như mọi khi, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giá thầu CPC tối đa của bạn.

Quảng cáo ở đầu trang thường có chất lượng như sau:

  • Mức độ liên quan cao: Văn bản quảng cáo và trang đích có liên quan đến người xem quảng cáo của bạn.
  • Hiệu suất tốt theo thời gian: Quảng cáo liên tục tạo ra các nhấp chuột.
  • Giá thầu cạnh tranh: Giá thầu của quảng cáo cạnh tranh so với các nhà quảng cáo khác và vượt quá ước tính giá thầu đầu trang .

Chúng tôi chỉ có thể hiển thị tối đa ba quảng cáo ở đầu trang kết quả tìm kiếm. Do Xếp hạng quảng cáo và các ngưỡng được tính lại trên mỗi trang nên đôi khi, các quảng cáo có thể xuất hiện ở vị trí trên cùng trên một trang và sau đó lại xuất hiện ở vị trí bên cạnh trên trang tiếp theo.

Cách bạn có thể giúp quảng cáo của mình có vị trí hàng đầu

Dưới đây là một số mẹo về cách làm cho quảng cáo của bạn đủ điều kiện cho các vị trí hàng đầu:

  • Tập trung vào mức độ liên quan: Đảm bảo các từ khóa, quảng cáo và trang đích của bạn có liên quan đến những gì khách hàng đang tìm kiếm. Nếu quảng cáo của bạn không có liên quan, quảng cáo có thể hiển thị, nhưng quảng cáo sẽ không nhận được nhiều nhấp chuột – điều này dẫn đến hiệu suất kém theo thời gian.
  • Giữ cho danh sách từ khóa của bạn luôn mới: Bạn có đang sử dụng đúng từ khóa để tiếp cận khách hàng của mình không? Hãy thử sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để lấy ý tưởng cho các từ khóa mới mà bạn có thể muốn thêm vào danh sách của mình.
  • Giữ cho giá thầu của bạn luôn cạnh tranh: Hãy cố gắng giữ giá thầu của bạn đủ cao để bạn có thể cạnh tranh với các nhà quảng cáo khác cũng đặt giá thầu trên cùng từ khóa giống như bạn. Xem qua ước tính giá thầu đầu trang để giúp bạn tìm ra số tiền bạn có thể cần phải đặt giá thầu để cạnh tranh cho vị trí hàng đầu trên trang.
  • Kiểm tra tài khoản của bạn thường xuyên: Thực hiện cải tiến nhỏ nhưng thường xuyên ngay bây giờ có thể có tác động lớn sau này.

Nguồn: Google Adwords