Công thức tính điểm chất lượng trong quảng cáo Google Adwords

Công thức tính Điểm chất lượng khác nhau tùy thuộc vào việc Điểm chất lượng có ảnh hưởng đến quảng cáo Google và Mạng tìm kiếm hoặc ảnh hưởng đến quảng cáo trên Mạng hiển thị hay không. Nhấp vào các liên kết bên dưới để biết chi tiết.

Điểm chất lượng cho google và mạng tìm kiếm

Mặc dù chúng tôi tiếp tục tinh chỉnh các công thức Điểm chất lượng của mình cho Google và Mạng tìm kiếm, nhưng các thành phần cốt lõi vẫn ít nhiều giống nhau:

 • Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khóa và quảng cáo được kết hợp trên tên miền của Google; lưu ý rằng CTR trên các trang web không phải của Google (chẳng hạn như AOL.com) luôn chỉ tác động đến Điểm chất lượng trên các đối tác tìm kiếm của chúng tôi chứ không phải trên Google
 • Lịch sử tài khoản, được đo bằng CTR của tất cả quảng cáo và từ khóa trong tài khoản của bạn
 • CTR lịch sử của URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
 • ‎Chất lượng trang đích của bạn
 • Mức độ liên quan của từ khóa với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khóa đó
 • Mức độ liên quan của từ khóa và quảng cáo được kết hợp với truy vấn tìm kiếm
 • Hiệu suất tài khoản của bạn trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
 • Các yếu tố có liên quan khác

Lưu ý rằng có nhiều biến thể hơi khác với công thức Điểm chất lượng khi Điểm chất lượng ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo và giá thầu trang đầu tiên:

 • Khi tính toán vị trí quảng cáo trên trang web đối tác tìm kiếm, Điểm chất lượng sẽ xem xét CTR trên trang web cụ thể đó ngoài CTR trên toàn bộ các đối tác tìm kiếm không phải của Google.
 • Để tính giá thầu trang đầu tiên, Điểm chất lượng không xem xét quảng cáo hoặc truy vấn tìm kiếm được kết hợp vì ước tính này sẽ xuất hiện dưới dạng số liệu trong tài khoản của bạn và không thay đổi đối với mỗi truy vấn tìm kiếm.

Điểm chất lượng cho mạng hiện thị

Điểm chất lượng để tính khả năng đủ điều kiện xuất hiện của quảng cáo trên một trang web Mạng hiển thị cụ thể, cũng như vị trí của quảng cáo trên trang web đó, bao gồm các yếu tố sau:

 • Hiệu suất trước đây của quảng cáo trên trang web này và trên các trang web tương tự
 • Mức độ liên quan của quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo với trang web
 • Chất lượng trang đích của bạn
 • Các yếu tố có liên quan khác

Điểm chất lượng để xác định xem quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có xuất hiện trên một trang web cụ thể hay không tùy thuộc vào tùy chọn đặt giá thầu của chiến dịch.

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), Điểm chất lượng được dựa trên:

 • Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC), Điểm chất lượng được dựa trên:

 • CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và trên các trang web tương tự
 • Chất lượng trang đích của bạn