Xây dựng liên kết trong thời kỳ Google cập nhật thuật toán penguin real time

Trước những đợt Google cập nhật liên tục thuật toán để đánh giá backlink chất lượng, hướng tới chất lượng  hơn số lượng, vậy chúng ta cần xây dựng liên kết như thế nào để SEO hiệu quả trong năm 2018. >> Google ngừng Submit Url và cách Submit Website to Google nhanh nhất  >> Ahrefs.com – […]

8 bí quyết nhỏ có thể xây dựng nên các liên kết lớn

Vào khoảng thời gian này hàng năm chúng tôi chiêm nghiệm lại về tiến trình của mình cho đến nay và bắt đầu suy nghĩ về những gì chúng tôi muốn làm khác đi trong nửa năm còn lại. Hãy xem xét một cách kỹ lưỡng các chiến dịch xây dựng liên kết của bạn. […]