Thuật Toán Google Sandbox

Thuật toán Sandbox được ra đời vào tháng 5 năm 2004 với mục đích ngăn chặn các Website chuyên đi Spam cũng như các Seoer dùng nhiều thủ thuật Seo mũ đen để chiếm dụng vị trí cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Google. Vào những năm đầu phát triển bộ máy tìm […]