3 tiêu chí để google đánh giá xếp hạng website

Có hàng trăm bài viết khác nhau nói về những yếu tố đánh giá xếp hạng của Google. Nhưng tổng kết lại đều quay quanh 3 vấn đề chính đó là : 1/ Liên kết – Liên kết đến và đi từ trang web của bạn, chất lượng của các liên kết, tỷ lệ giữa các liên […]